Liten skärm

Din skärm är för liten för att kunna visa applikationen på rätt sätt.

Din skärm upplösning är px, minimum krav är: 1024x640px

  1. Kontrollera webbläsaren inte har högre zoom än 100%. (Tryck: CTRL + 0)
  2. Prova att köra applikationen i fullskärm (Tryck F11)

Djur omkring oss A

Det här läromedlet för interaktiv skrivtavla utgår från en tryckt bok, Djur omkring oss A. Det är ett lärar-material för att kunna presentera djuren och de grupper de tillhör.

Börja gärna med att läsa Lärarhandledningen när du går in i materialet. Där får du veta mer om innehåll, syfte och arbetssätt.

På alla sidor finns ett frågetecken uppe i höger hörn. Där finns en kort handledning för just den sidan.

Vi vill gärna ha återkoppling från er både kring den pedagogiska tanken och kring funktionerna. Det hjälper oss i vårt fortsatta arbete med att göra en digital version för eleverna med fler övningar.

Visa inte den här rutan igen.